Wezenberg Transport laat zien hoe duurzaamheid loont

Categorië: Groep, Transport

Dit is een gezamenlijk persbericht van Wezenberg Transport, de provincie Overijssel en de gemeente Kampen

Zwolle/Kampen, 20 augustus 2014

Tijdens een werkbezoek aan het transportbedrijf Wezenberg in IJsselmuiden hebben gedeputeerde Bakker van de provincie Overijssel en de wethouders Ekker en Meijering van de gemeente Kampen bekeken hoe het bedrijf duurzaamheid in de praktijk brengt. De bestuurders kregen een rondleiding door het bedrijf en kropen zelf in de cabine van een schone en stille LNG-vrachtwagen. Dit is een vrachtwagen die rijdt op natuurlijk gewonnen groen gas.

Tijdens het bezoek liet Wezenberg Transport zien hoe het bedrijf in verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering duurzaamheid voorop zet. Wezenberg Transport heeft inmiddels vier vrachtwagens die op het schone LNG (Liquid Natural Gas) rijden. Daarnaast voldoen alle andere vrachtwagens aan de nieuwe lage emissie-eisen die Europa voorschrijft (Euro6). Daarnaast innoveert het bedrijf met nieuwe, duurzame distributiesystemen. Wezenberg heeft als doel om haar werkzaamheden uit te voeren met respect voor milieu, wet en regelgeving, maar wil tevens een concurrerende logistieke oplossing bieden.

Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit is een speerpunt van het milieubeleid van de provincie Overijssel. Gedeputeerde Ineke Bakker: “Het verkeer is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de uitstoot van schadelijke stoffen. De provincie Overijssel streeft ernaar om mensen bewust te maken dat het ook milieuvriendelijker kan. Wezenberg geeft het goede voorbeeld door te rijden met vrachtwagens die schoner zijn en bovendien minder geluid maken. Daarmee draagt het bedrijf bij aan een schone en veilige leefomgeving in Overijssel”.

Overijssel stimuleert het rijden op schone en duurzame brandstoffen (Nieuwe Energie) zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt, het leefklimaat prettiger wordt en we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Door subsidies voor schone (bedrijfs)wagens en het stimuleren van goede oplaadmogelijkheden draagt de provincie zelf ook bij aan het groener worden van het wagenpark.

De gemeente Kampen voert een actief beleid wat betreft duurzaam ondernemen. Dat geldt niet alleen op het gebied van energiemaatregelen, maar ook op het gebied van ondernemen met de menselijke maat. Zo organiseert Kampen in samenwerking met een kopgroep van ondernemers bijeenkomsten en worden er energiescans uitgevoerd. Jaarlijks wordt tijdens het Business Event in Kampen de best scorende ondernemer op het gebied van MVO gekozen.

Wethouder Geert Meijering: “Gezien de inspanningen van de gemeente Kampen, zijn we blij dat in regionaal verband een bedrijf uit IJsselmuiden de MVO-prijs heeft ontvangen. Wezenberg geeft daarmee aan dat ondernemen en duurzaamheid hand in hand gaan en dat innovaties in de logistieke sector parallel kunnen lopen met klimaatbeleid.

MVO-prijs
Begin dit jaar ontving Wezenberg Transport uit handen van gedeputeerde Bakker de MVO-prijs voor Zwolle en omgeving. Bij die prijsuitreiking is afgesproken dat de gedeputeerde een werkbezoek zou brengen aan het bedrijf. Gedeputeerde Bakker: “In het juryrapport gaf voor ons de doorslag dat Wezenberg duurzaamheid ook echt ten gelde weet te maken. Duurzaamheid is hier geen window-dressing, maar de kern van de bedrijfsvoering. Daarmee is Wezenberg een voorbeeld van hoe duurzaam ondernemen loont.”

Deel dit artikel:

Your specialist in logistics

Webdesign StandOut Reclame