Kwaliteit

Wezenberg Groep vindt kwaliteit heel belangrijk. Het doel van ons kwaliteitssysteem is: Op die manier transporteren, opslaan en overslaan van producten zodat eventuele risico’s voor de volksgezondheid worden uitgesloten of tot een aanvaardbaar niveau worden gereduceerd. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de eisen van IFS Logistics door SGS en GMP+FSA door Schouten Certification.

IFS LOGISTICS

Wezenberg is gecertificeerd voor IFS Logistics. IFS Logistics is een norm die als doel heeft om het gat tussen productie en retail te dichten en de kwaliteits- en veiligheidsprocessen binnen de hele toeleverketen (supply chain) transparant en meetbaar te maken. Onder deze standaard vallen alle logistieke activiteiten voor food en non-food producten. Dit geldt zowel voor Wezenberg Transport B.V. als voor ALC. Wezenberg heeft een kwaliteitssysteem opgezet waarin de kwaliteit sterk onder controle staat. Ook is er een kwaliteitsteam binnen Wezenberg Groep aanwezig.

IFS certificaat Wezenberg Transport B.V.
IFS certificaat ALC IJsselmuiden Nieuwegein
IFS certificaat ALC IJsselmuiden

GMP+FSA
De GMP-regeling diervoedersector is opgezet voor de handel in, de productie van, de op- en overslag van en het transport van mengvoeders, voedermiddelen, voormengsels en toevoegingsmiddelen. Het doel van de GMP-regeling is producten en diensten voort te brengen, op een wijze die in hoge mate waarborgt dat leveranciers van deze producten en diensten voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving voor de veiligheid voor mens, dier en milieu. Ook hier zorgt het kwaliteitsteam dat deze doelen worden gerealiseerd waarbij ook de betrokkenheid van onze medewerkers essentieel is.

Certificaat GMP Wezenberg Transport B.V. 2021-2024
Naast IFS Logistics en GMP+FSA zijn wij ook QS geregistreerd, voor zowel de feed- als de foodsector.

Wezenberg is tevens geregistreerd bij Paychecked, zie http://www.paychecked.nl/Paginas/Register.aspx voor de registratie.

Your specialist in logistics

Webdesign StandOut Reclame