Historie

Historie_rij

Wezenberg Groep is gebouwd op de stevige fundamenten van maar liefst vier generaties Wezenberg:  Berend, Gerrit, Benny en Gert.

Wezenberg Groep is vanaf de oprichting gespecialiseerd in het vervoer van groente en fruit uit het omliggende tuinbouwgebied ‘De Koekoek’. Wat begon met paard en wagen in 1945, werd een landbouwtrekker met oplegger in 1966 tot een echte vrachtauto in 1982.  Dit was het begin van het transportbedrijf. De paarden werden ingezet voor de fokkerij. Ook werd de handel in materieel een onderdeel van de diensten.

Onder leiding van Benny werd de uitbreiding gezocht in heel Nederland. Benny’s vrouw, Marijke, werd een belangrijke factor in de transportonderneming. Zij zorgt nog altijd voor een vlekkeloos verloop van de binnenland planning.

Vanaf 1993 is Gert Wezenberg toegetreden. Hij heeft ervoor gezorgd dat het voorheen nog uitbestede internationale transport is uitgebreid. Ook zijn er bedrijven overgenomen om het marktaandeel te vergroten.

Agrarisch Logistiek Centrum
In 1999 werd het veilinggebouw van The Greenery overgenomen. De Wezenberg Groep zag hier een unieke kans en het Agrarisch Logistiek Centrum werd opgestart. Door het aantrekken van het ALC werden de marktactiviteiten verbreed. Een op- en overslagcentrum was een verrijking van de activiteiten.

Op 1 augustus 2001 zorgde een felle uitslaande brand ervoor dat het ALC volledig afbrandde. De directie besloot hierop over te gaan tot nieuwbouw van de verwoeste panden. Het nieuwe pand voldoet volledig aan alle eisen die warenwettelijk worden gesteld met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid.

De hoofdactiviteit van het ALC is de op- en overslag van food- en non-foodproducten voor verschillende klanten. Het ALC beheert ook een depot voor het reinigen van meermalige verpakkingen met industriële wasmachines. Buiten op- en overslagmogelijkheden bestaat er voor derden de mogelijkheid om bedrijfsruimtes te huren.

Toekomstvisie
Wezenberg Groep is altijd op zoek naar verbeteringen en mogelijkheden in de markt. In de dynamische transportwereld is het van groot belang om vooruit te denken en in te spelen op veranderingen in de markt. Wezenberg Groep is dan ook altijd op zoek naar activiteiten om het bedrijf te versterken.

Your specialist in logistics

Webdesign StandOut Reclame