Losgestort vervoer

Losgestort-vervoer
Het losgestort vervoer van AGF-producten is voornamelijk internationaal. Het grootste deel van het transport bestaat uit landbouwproducten zoals, aardappelen, uien, wortels, appels en granen. Daarnaast worden ook andere producten vervoerd, zoals boomschors of zand. Deze producten worden vervoerd in kippers, onderlossers en walking floors. Onze chauffeurs rijden dagelijks naar met name Duitsland en België.

Your specialist in fresh logistics

Webdesign StandOut Reclame