LZV GROOTS OP DE WEG

Categorië: Groep

Het symposium ‘GROOT(S) OP DE WEG!’ mag een succes worden genoemd. Het symposium was gericht op de mogelijkheden voor het inzetten van LZV combinaties in de stadsdistributie. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt een nieuw LZV concept, LZV-TrICS, te introduceren.

Gastheren van het symposium waren dan ook de Wezenberg Groep, Jumbo Helmond en Heiwo,  bouwers respectievelijk initiatiefnemers/eerste kopers van het LZV-TrICS concept. Andere belangrijke partijen die een steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het concept zijn DHollandia, Thermo King, Weweler en VSE. Voor de gelegenheid stelde VSE een deel van haar nieuwe, nog in aanbouw zijnde bedrijfspand ter beschikking en nam de organisatie op zich.

De organisatie van het symposium mocht zich verheugen in de belangstelling van een kleine 200 mensen, waaronder directieleden en medewerkers van transportbedrijven, carrosseriebouwers en winkelketens. Namens Jumbo en Heiwo sprak Jhr. Drs. André Testa, erevoorzitter van het Koninklijk Nederlands Vervoer. Verder waren er lezingen van Alexander Sakkers (voorzitter van TLN),  Koos Spee (Landelijk Verkeersofficier van Justitie), Rogier Verkley (Directielid Wezenberg Groep), Cor van Bergen Bravenboer (Directeur Operations Thermo King), Tom van de Mosselaar (Directeur Sales Scania Benelux) en Dick Aalderink (Adj. Directeur Weweler). Als dagvoorzitter en spreker namens VSE trad de heer Rob van der Spek op.

Veel belangstelling was er voor het ‘TrICS-span’, die in de symposiumruimte stond opgesteld. Belangrijkste boodschap: er zijn al meerdere LZV combinaties voor stadsdistributie gelanceerd, maar LZV-TrICS combineert alle goede elementen van die combinaties in één voertuig. TrICS staat voor Trailer Integrated Coupling System. De grote ‘truc’ hiervan is dat de assen van de voorste trailer naar achteren kunnen schuiven, waardoor een koppelschotel voor de tweede trailer tevoorschijn komt. Het is het eerste LZV-distributieconcept zonder dolly, waardoor een enorme tijdwinst wordt behaald bij het omkoppelen aan de rand van de stad. Voordelen van de inzet van een LZV voor stadsdistributie zijn onder andere: 87 rolcontainers in één rit naar de stadsrand, minder CO2 uitstoot, lager brandstofverbruik en tijd- en kostenbesparing.

LZV-TrICS voegt hier nog meer voordelen aan toe: geen dolly, dus grote tijdsbesparing bij omkoppelen, standaard onderschuivende laadkleppen en een PIEK keurmerk voor de laadvloeren, laadkleppen en koelmotoren.

Daarnaast is ook de inbreng van het ETS stuursysteem van VSE van groot belang. Beide assen van de eerste oplegger zijn elektronisch gestuurd, evenals de achterste twee assen van de tweede trailer. Hierdoor ontstaat een LZV combinatie met de stuureigenschappen van een normale oplegger. Deze 25,25 m lange LZV heeft, bij een draaistraal van 12,5 meter, aan de binnenzijde van de bocht bijna twee meter(!) minder bestreken baan nodig dan een normale drie-assige oplegger. En dan te bedenken dat een LZV wettelijk een draaistraal van 14,5 meter mag gebruiken in plaats van 12,5 meter!

Al deze eigenschappen maken het dan ook niet verwonderlijk dat er nu al een tiental van deze TrICS combinaties aan verschillende transportbedrijven zijn verkocht.

Deel dit artikel:

Your specialist in logistics

Webdesign StandOut Reclame