Wezenberg steunt met vrienden en relaties kika

Categorië: Groep

Het is al weer even geleden, het jubileum van de 61 jarige ondernemer Bennie Wezenberg.

De dag dat hij zijn 60ste verjaardag en eveneens zijn 45 jarige ondernemerschap vierde stond 7dec 2008 volledig in teken van dankbaarheid. Dankbaar dat hij zoveel successen mocht boeken en tegenslagen altijd weer te boven kwam.

Zijn Transportbedrijf, begonnen met paard en wagen mocht laten uitgroeien tot “De Wezenberg Groep “ wat het nu is.

Wat maakt iemand een goed ondernemer?  Talent, absoluut, maar bovenal werklust, doorzettingsvermogen en lef.

Het lef om fouten te maken, en hiervan te leren  het lef om risico te nemen eveneens, het lef om te vernieuwen.

Stilstand is immers achteruitgang,

Eigenschappen die we bij de inmiddels 61 jr. ondernemer en nog altijd actieve ondernemer terug vinden.

Daarom spreekt KiKa mij ook zo aan, aldus Benny.

We worden in onze nabije omgeving steeds meer geconfronteerd met kanker.

De wetenschap is de laatste jaren steeds verder gekomen met het vinden van juiste behandeling methodes van deze vreselijke ziekte.

Deze organisatie werkt overzichtelijk en transparant, ondersteund financieel onderzoek naar een effectieve behandelwijze naar wat ons allen het meest beangstigt, kanker bij onze kinderen, de jongste meest kwetsbare groep uit onze samenleving.

Onderzoek waar veel kennis, maar vooral veel geld voor nodig is.

De giften en gaven die ik mocht ontvangen voor mijn jubileum, moesten dan ook zeker naar dit doel gaan, zodat, ook al is het maar een druppel op een gloeiende plaat dit werk voortgezet kan worden.

De jeugd heeft immers de toekomst.

De jeugd heeft de toekomst ook in onze sector, Mooi om te zien hoe ook hier in de Koekoek bedrijven van vader op zoon gaan, en er ook steeds meer jongeren kiezen voor het ondernemerschap in onze sector, zeker in deze tijden van crisis getuigd dat van lef.

Er wordt vernieuwend gewerkt en onderzoek gedaan naar een steeds gezonder product, wat ook geld voor ons als vervoerder,

We houden rekening met onze Co2 uitstoot, rijden met milieu vriendelijk materiaal en zijn altijd bezig met het continueren van de kwaliteit.

Zo dragen we allemaal een steentje bij aan de leefomgeving, en de gezondheid van een ieder.

Vandaag tijdens het jaarlijks evenement Kom in de kas, dat met het toepasselijke thema

” Mooi, Lekker en Gezondheid” inhaakt op de positieve ontwikkelingen in de tuinbouw met betrekking tot een gezonde leefomstandigheid en leefomgeving, wil ik dan ook met dankbaarheid naar alle mensen die zo gul gegeven hebben tijdens mijn jubileum een cheque overhandigen aan de stichting Kika kinderkanker.

De jeugd heeft de toekomst, maar voor die met een onzekere toekomst toch nog hoop!

Deel dit artikel:

Your specialist in logistics

Webdesign StandOut Reclame