RIDDERS VAN DE WEG 2013

Categorië: Groep, Transport

Afgelopen zaterdag was in Nijkerk weer de jaarlijkse TVM manifestatie waarbij voor schuldschadevrij rijden de zilveren (5 jaar), gouden (10 jaar) en zelfs platina (20 jaar) Ridders van de Weg zijn gehuldigd. Voor B. Wezenberg Transport staat de teller gouden ridders nu op vier. In 2012 zijn Johan van Asselt en Gerrit Fix geridderd en dit jaar zijn Arie Evenboer en Jan van Putten toegevoegd aan het lijstje.

TVM besteedt hier extra aandacht aan door toezending van gegevens over platina en gouden ridders aan de regionale- en plaatsgebonden weekkranten met het verzoek een artikel te plaatsen.

Ook de lijst zilveren ridders bij Wezenberg groeit gestaag. Vorig jaar zijn Wiljan de Groot en Bert van Wendel gehuldigd en afgelopen zaterdag heeft Barry van de Grift uit handen van schaatser Rintje Ritsma zijn zilveren certificaat en insigne in ontvangst genomen. Verder is Erik van der Galiën zilveren ridder geworden, maar hij kon zaterdag helaas niet aanwezig zijn bij de huldiging. 2013 is waarschijnlijk wel het laatste jaar dat de TVM schaatsploeg met coach Gerard Kemkers aanwezig was dus de gemaakte foto’s hebben historische waarde. Ook partners en andere aanwezigen konden op de foto met o.a. Sven Kramer, Koen Verweij of Ireen Wüst. Het was al met al een feestelijk evenement en Wezenberg is trots op de tot nu toe behaalde resultaten. Op de TVM-website Ridders van de Weg is een impressie van afgelopen zaterdag te zien + individuele foto’s van de ridders.

Komende tijd zullen ook de 15 bronzen Ridders van de Weg 2012/2013 worden benaderd om het certificaat + insigne in ontvangst te nemen.

Daarna zal een complete lijst van alle geridderde chauffeurs op de website worden geplaatst en deze lijst zal elk jaar worden geactualiseerd.

Voor de gehuldigde chauffeurs nogmaals onze hartelijke felicitaties!

Deel dit artikel:

Your specialist in logistics

Webdesign StandOut Reclame